UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

BIL PERKARA TEMPOH MASA
1 Setiap emel yang diterima akan dihantar kepada pegawai yang bertanggungjawab 10 minit
2 Paparan pengemaskinian Portal Rasmi setelahmenerima bahan 2 jam